Preview Mode Links will not work in preview mode

The SuperHuman Podcast

Nov 15, 2018

 MARIE MINAGAWA
er Pedagogisk leder for IKYA Doula utdannelsen, Administrerende medskaper av IKYA Tantra og IKYA Practitioner.

Hun har også spesialisert seg i alle de nære områdene i livet og arbeider mye med seksualitet, par, familier, fertilitet, svangerskap, fødsel og også i alle aldersfaser for både mann...


Oct 16, 2018

I denne podcasten setter jeg meg ned med Indigo Yubari som er Coach og bevegelses initiator og snakker om kosthold, trening og alt annet vi datt innom. 


Aug 31, 2018

Annie suffered from chronic fatigue syndrom (ME) caused from lime disease (borreliose)  for many years. She decided to take action herself after being bedridden for a long period. She now helps people with similar illnesses. 


Jul 12, 2018

Sara er en av de i Norge som har mest kompetanse innen den næringstett plantebaserte maten vi kaller supermat. Her er en liten time med Sara og hennes tanker rundt dette. 


Apr 10, 2018

Jack er en profesjonell MMA fighter som har slått seg opp fra bånn mer enn en gang og konkurrerer nå i UFC. Dere får et veldig åpent og ærlig møte med Jack her.